Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionej

CPV:
45.00.00.00-7 roboty budowlane
45.32.10.00-3 izolacja cieplna
45.42.10.00- 4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.44.30.00- 4 roboty elewacyjne
45.26.12.10-9 wykonywanie pokryć dachowych
45.23.32.50-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
45.44.21.00-8 roboty murarskie


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
5. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy podobne roboty budowlane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje),
6. wykażą, że do wykonania zamówienia Wykonawcy będą dysponować osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
7. wykażą, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa ubezpieczeniowa w dniu otwarcia ofert powinna być ważna minimum do upływu terminu związania ofertą.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
5. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy podobne roboty budowlane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje),
6. wykażą, że do wykonania zamówienia Wykonawcy będą dysponować osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
7. wykażą, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa ubezpieczeniowa w dniu otwarcia ofert powinna być ważna minimum do upływu terminu związania ofertą.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).Termin realizacji:
do 20 sierpnia 2009roku

Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki tel. 67 287 3196 wew. 35, kom.665 155 032

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie pok. nr4 ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2009-05-25 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-05-25 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Pokój nr 2 Urzędu Gminy Miasteczko Kraj. ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Kraj.

Kryteria wyboru:
cena- 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_1-_umowa[1] (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_2[1] (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_3[1] (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_4[1] (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_5[1] (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_6[1] (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.Nr7-kosztorys_ofertowy_i_przedmiar_robot (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.Nr8-projekt_budowlany (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie z dnia 22.05.2009 r. (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik A do Zawiadomienia (827kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B do Zawiadomienia (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ _Termodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej_ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2009-04-30 12:48:24
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2009-04-30 12:57:01
Ostatnia zmiana:2009-06-18 11:06:37
Ilość wyświetleń:963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij