Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

"Budowa wodociągu PCV ? 80 Grabówno - Solnówek i przebudowa drogi gminnej Grabówno - Solnówek, gmina Miasteczko Krajeńskie "

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Budowa wodociągu PCV ? 80 Grabówno - Solnówek i przebudowa drogi gminnej Grabówno - Solnówek , gmina Miasteczko Krajeńskie.

CPV:
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45.23.21.00-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45.23.32.26-9 - Drogi dojazdowe


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
e) udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,
f) zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy,
g) wykonają zamówienie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskimi i normami, oraz z należytą starannością.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).


Termin realizacji:
do 22 grudnia 2009 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Pan Ryszard Chmielnicki tel. (067) 2873196 wewn. 35, fax (067) 2873197.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie. pokój nr 4

Oferty można składać do:
2009-11-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-11-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, pokój Nr 14.

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Solnówek (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Solnówek (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_2 Solnówek (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_3 Solnówek (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_4 Solnówek (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_5 Solnówek (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6a przedmiar ofertowy-wodociąg (320.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 6b przedmiar ofertowy-droga (319.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7a-STRONA 1 - wodociąg Solnówek (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a-rys.1-wodociąg Solnówek (1.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7a-rys.2-wodociąg Solnówek (857.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a-rys.3-wodociąg Solnówek (1.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7a-rys.4-wodociąg Solnówek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a-rys.5-wodociag Solnówek (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a-rys.6-wodociąg Solnówek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a-rys.7-wodociąg Solnówek (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7a-rys.8-wodociąg Solnówek (810.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-STRONA 1 - br drog Solnówek (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.1-droga Solnówek (1.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7b-rys.2-droga Solnówek (944.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.3-droga Solnówek (1.2MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7b-rys.4-droga Solnówek (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.5-droga Solnówek (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.6-droga Solnówek (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.7-droga Solnówek (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.8-droga Solnówek (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.9-droga Solnówek (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.10-droga Solnówek (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b-rys.11-droga Solnówek (579.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik_Nr_1 (zmieniony)-_umowa Solnówek (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadom.o zmianie zał. nr 1 umowa Solnówek (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (662.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2009-10-26 15:41:58
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2009-10-26 15:54:34
Ostatnia zmiana:2009-11-18 09:52:30
Ilość wyświetleń:1109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij