Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości 427 962 PLN

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości 427 962 PLN


CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b) posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2011 roku,
f) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h) zobowiążą się do uruchomienia kredytu niezwłocznie po zawarciu umowy, w dowolnych kwotach i terminach.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
a) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: "spełnia albo nie spełnia",
b) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
31.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Skarbnik Gminy - Eugenia Jendrzejek

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, pokój nr 4, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2010-12-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-12-21 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 1 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Do oceny zdolności kredytowej Gminy Miasteczko Krajeńskie przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały:
1. Uchwała Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok oraz zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.
2. Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.
3. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2010 r.
4. Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2010 r.
Powyższe uchwały, sprawozdania (oraz pozostałe sprawozdania finansowe, uchwały i zarządzenia, opinie) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl (w zakładce: prawo lokalne, pod hasłem: Finanse Gminy oraz w zakładce Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie, pod hasłem: Uchwały).


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (401.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (519kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2010-12-14 13:28:08
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2010-12-14 14:09:02
Ostatnia zmiana:2010-12-22 14:18:51
Ilość wyświetleń:767

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij