Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w 2011 roku: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w 2011 roku: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1182 PP Rudna - Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1180 P" w wysokości 377 322 PLN

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym w umowie,
2) uruchomienie środków nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie: dnia 20 sierpnia 2011 r.,
3) odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
4) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy,
5) spłata rat kapitału będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego; wysokość rat określa załącznik Nr 3 do SIWZ,
6) karencja w spłacie kapitału - do 30 marca 2012 roku,
7) ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 31 grudnia 2011 roku.
8) Koszty obsługi kredytu stanowią:
a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 377 322 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
10) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
11) Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu.
W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w pkt 8.


Termin realizacji:
od dnia uruchomienia kredytu, tj. 20 sierpnia 2011 r. do 31.12.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Eugenia Jendrzejek - Skarbnik Gminy

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, pokój nr 4 (I piętro), ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2011-07-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-07-15 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 1 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul.. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę. Kryterium wyboru - cena 100 % .

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Do oceny zdolności kredytowej Gminy Miasteczko Krajeńskie przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały:
1. Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok oraz zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok.
2. Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku.
3. Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 r.
4. Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011 r.
Powyższe uchwały, sprawozdania (oraz pozostałe sprawozdania finansowe, uchwały i zarządzenia) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl (w zakładce: prawo lokalne, pod hasłem: Finanse Gminy oraz w zakładce Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie, pod hasłem: Uchwały).


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2011-07-07 10:19:29
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2011-07-07 10:28:27
Ostatnia zmiana:2011-07-15 14:36:46
Ilość wyświetleń:646

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij