Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszy

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie, reprezentowana przez Wójta
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Kra


Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne.


CPV:
66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,
przewidywany okres ubezpieczenia
od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.


Osoba odpowiedzialna:
Mirosława Góra, tel.. 67/287-31-96 wewn. 36 i Anna Wrzeszcz, tel. (056) 669-05-25, fax (056) 664-47-06

Miejsce składania ofert:
Sekretariat (pokój nr 4) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2011-12-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-12-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 6 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie,

Kryteria wyboru:
A. Cena łączna ubezpieczenia - 85%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15%


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 2011Miasteczko Krajeńskie (681.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ Miasteczko Krajeńskie (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie powołanie Komisji (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2011-12-09 10:55:02
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2011-12-09 11:06:12
Ostatnia zmiana:2011-12-22 09:57:07
Ilość wyświetleń:645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij