Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Dowóz i opieka ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Miasteczko Krajeńskie, dnia 21 sierpnia 2012 r.

 

Org.4464.7.2012                           

 

          Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie z siedzibą  w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie zaprasza do składania propozycji ofertowych w postępowaniu poniżej 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczącej dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:           „propozycja cenowa –dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły”

3)    ma być napisana w języku polskim i czytelnie

4)    ma obejmować całość zamówienia.

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i opieka 1 ucznia niepełnosprawnego (dziecko na wózku inwalidzkim)do Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim na  trasie:

1)    droga z domu do szkoły pomiędzy:  Okaliniec 29 - Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1 (gm. Miasteczko Krajeńskie;

2)    powrót ze szkoły do domu, po zakończeniu lekcji : Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1 – Okaliniec 29  (dzienny limit kilometrów – 15 km).

Zamówienie obejmuje dowóz dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania zgodnie z ustalonym planem lekcji w dniach nauki szkolnej. Dziecko będzie odebrane od rodzica spod domu i przekazane do wskazanych nauczycieli w szkole. Po zakończeniu zajęć dziecko będzie przekazane przez nauczyciela i odebrane pod domem przez rodzica. Środek transportu powinien mieć ubezpieczenie OC i NW oraz posiadać aktualne badania techniczne. Zamawiający ustali z wykonawcą szczegółowe godziny kursów.

 

Termin realizacji zamówienia : od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 

Warunki związane z realizacją zamówienia:

o    posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym obejmujące swoją ważnością na okres obowiązywania umowy, tj. zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371 ze zm.),

o    posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

3.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

O  cena  za  1 km-100 %

 

 4.Wykonawca składając formularz ofertowy, składa następujące dokumenty:

1)      formularz ofertowy wg załączonego wzoru;

2)      oświadczenie Wykonawcy wg wzoru;

3)      kserokopie zezwolenia na prowadzenie działalności obejmujące ważnością okres objęty umową potwierdzone za zgodność z oryginałem;

4)      kserokopię opłaconej polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument obejmujący ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym formularzu ofertowym:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)    wartość usługi  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)   obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

c)    Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz zgodnie z przyjętym kryterium ceny

  6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:        

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 sierpnia  2012 roku do godz. 15.00  w formie pisemnej (osobiście lub listownie ) na adres ul. Dąbrowskiego 16 , 89-350 Miasteczko Krajeńskie.  Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nieotwarta.  Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

                                                                                                                         

 

 Z poważaniem

 

                                                                                         Tadeusz Dąbrowski

                                                                                      Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Mirosława Góra

Tel. 67 287-31-96 wewn. 36

 

W załączeniu:

1.Wzór druku „Formularz ofertowy" wraz z załącznikami zgodne z pkt 4  zaproszenia.

Załączniki

oferta (23.4kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie (20.9kB) Zapisz dokument  
umowa na transport (26.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2012-08-21 09:22:28
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2012-08-21 09:24:52
Ostatnia zmiana:2012-08-21 09:24:57
Ilość wyświetleń:621
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij