Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie

Miasteczko Krajeńskie: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie
Numer ogłoszenia: 44594 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świetlica wiejska. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie polegać ma na dostosowaniu obiektu do dostępu osób niepełnosprawnych oraz do obowiązującego prawa i przepisów szczegółowych. Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych obiektu, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W skład świetlicy wchodzą następujące pomieszczenia: holl, sanitariaty, kuchnia z zapleczem, sala główna ze sceną i pomieszczeniem magazynowym. Na zewnątrz: zadaszone wejście główne ze schodami, zadaszony taras ze schodami zewnętrznymi, podjazd dla niepełnosprawnych, parking. Szczegółowy opis projektowanych prac: fundamenty - nie są przewidziane żadne zmiany konstrukcyjne w istniejących fundamentach, izolacje poziome i pionowe - nie przewiduje się zmian w izolacjach przeciwwilgociowych istniejących fundamentów i ścian, podłogi i posadzki: na scenie - podłogę na scenie wraz ze ścianką czołową pozostawić z desek drewnianych, po naprawie miejscowej wycyklinować i polakierować lakierem bezbarwnym, na sali głównej - drewnianą podłogę na legarach rozebrać, następnie wykonać podkład betonowy grub. 10 cm, izolację poziomą 1 x folia PE, izolacja cieplna z płyt styropianowych podłoga grub. 10 cm, warstwa wyrównawcza zbrojona z zaprawy cementowej grub. 6-7 cm, następnie posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych 30 x 30 cm metodą kombinowaną wraz z cokolikami o wysokości 15 cm. w pozostałych pomieszczeniach tj. nr 4,5,6 i7 po zerwaniu istniejącej posadzki wykonać licowanie płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi 30 x 30 cm metodą kombinowaną wraz z cokolikami o wysokości 15 cm. stolarka okienna - okna na sali głównej, scenie i pomieszczeniu magazynowym nr 2 do wymiany. Po demontażu istniejących drewnianych okien, skuciu węgarków, należy zmniejszyć rozmiary okien poprzez wymurowanie filarów o wymiarach 1 x 11 cegły z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie M 15. Okna uchylno-rozwieralne z profili PCV przeszklone o współczynniku k = 1,1. okna wyposażone w rolety w kasetkach z prowadnicą. drzwi zewnętrzne drewniane 3 pary do demontażu w ich miejsce zamontować : drzwi wejściowe z profili PCV, przeszklone, k = 1,1 o wym. 140x305 cm szt.1 drzwi tarasowe z profili PCV, przeszklone, k = 1,1 o wym. 190x203 cm szt. 1 i naświetlem z profili PCV, przeszklone, k = 1,1 o wym. 195x70 cm szt. 1 drzwi stalowe z naświetlem ocieplane, szło k = 1,1 o wym.90x273 cm. drzwi wewnętrzne - istniejące drzwi wewnętrzne w pom. nr 1,2,5,6, do demontażu w ich miejsce zamontować drzwi płytowe o wym. 90x 200 cm, szt.5, w pomieszczeniu nr 7 wymienić drzwi na płytowe o wym. 80x200 szt. 1 drzwi wejściowe do sali głównej, pom. nr 3 zdemontować i w to miejsce zamontować drzwi dwudzielne z profili PCV, przeszklone o wymiarach 150x225 szt. nie ujęto w przedmiarze. schody drewniane wewnętrzne przenośne - należy wykonać nowe schody drewniane - wejście na scenę - 2 szt. tynki i okładziny wewnętrzne - Dotyczy wszystkich pomieszczeń objętych projektem budowlanym w tym ściany i sufity. Nowe tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kat. Tynki istniejące do naprawy w ilości 15 % powierzchni. Całość tynków wewnętrznych w części podlegającej modernizacji po zagruntowaniu preparatami wzmacniającymi podłoże, wykończyć gładzią gipsową jednowarstwową grub. 3 mm. w sanitariatach tj. pom. nr 5, 6, 7 ściany oblicować płytkami ściennymi o wymiarach 20x30 cm na pełną wysokość na klej. w kuchni - po rozbiórce pieca kaflowego należy oblicować ścianę płytkami ściennymi dobierając podobny wzór i kolor. w sali głównej po ułożeniu powłok malarskich należy zamontować na ścianach zewnętrznych listwy z płyty laminowanej drewnopodobnej o szerokości min. 25 cm ok. 30 mb. na scenie przy oknach 2szt. należy wykonać zabezpieczenie z rury zamontowanej do ściany poziomo na wysokości ok. 70 -80 cm nad podłogą. Do nadproża sceny zamontować rurę stalową z uchwytami do zawieszenia kurtyny. na ścianie szczytowej sali głównej od strony wejścia należy ułożyć na pow. ok. 12,5 m2 obudowany w ramie drewnianej panel korkowy na uprzednio przygotowanym podłożu według technologii i zaleceń producenta, grubość panelu min. 10 mm. na ścianach sali głównej i sceny wokół ścian zewnętrznych pod sufitem zamontować uchwyty i połączyć je linką stalową o grub. Ok. 1,5 - 2,0 mm z przeznaczeniem do montażu dekoracji powłoki malarskie wewnętrzne- Dotyczy wszystkich pomieszczeń objętych projektem budowlanym w tym ściany i sufity. Po zagruntowaniu podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże i wykonaniu gładzi gipsowej wykonać dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi. termoizolacja dachu pokrytego papą- termoizolacja dachu 15 cm styropapa mocowana do istniejącego podłoża dyblami. Na krawędzi dachu ułożyć mocowaną do podłoża podwalinę z drewna o przekroju 12x14 cm do mocowania uchwytów rynnowych. Wykończenie - druga warstwa papy zgrzewalnej. termoizolacja ścian i cokołów- Dotyczy ścian zewnętrznych sali głównej, ściany przy tarasie na szerokość tarasu, ścian zaplecza kuchennego termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grub. 12 m w jednej z technologii systemowej, po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej barwionej w masie. Termoizolacja cokołów sali głównej i zaplecza płytami styropianowymi grub. 10 cm i do głębokości 50 cm poniżej gruntu, wykończenie cokołów wyprawą cienkowarstwową żywiczną akrylową mozaikową uwzględnić cokół tarasowy wraz ze schodami oraz cokół wejścia głównego. opierzenia elementów dachowych- Dotyczy Sali głównej i zaplecza kuchennego. Obróbki i opierzenia wszystkich elementów dachowych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. rynny i rury spustowe - Dotyczy Sali głównej i zaplecza kuchennego. Rynny półokrągłe o średnicy 12 cm oraz 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 oraz 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej. opaska, nawierzchnia tarasu, podjazdu i chodniki - wzdłuż ścian zewnętrznych budynku opaska betonowa o szerokości 60 cm z kostki betonowej o grub. 6 cm ze spadkiem 1,5 % od budynku, nawierzchnia tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych i chodniki z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. podjazd dla niepełnosprawnych - przed wejściem do budynku wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych utwardzony kostką betonową typu polbruk, układanym na chudym betonie B8 grub. 10 cm i warstwą ubitego piasku stabilizowanego cementem o grub. 20 cm. Na podjeździe zamontować balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem podwójnym dla niepełnosprawnych. taras zewnętrzny - istniejące blaszane pokrycie zadaszenia nad tarasem należy zdemontować , wykonać na istniejącej konstrukcji, po uprzednim wzmocnieniu słupków tarasu i rygla dwoma ceownikami C 120 z zespawaniem łączeń i pomalowaniem, zadaszenie z płyt poliwęglanowych w kolorze bezbarwnym matowym. Nawierzchnia tarasu z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Cokół tarasu wykończyć wyprawą cienkowarstwową żywiczną akrylową mozaikową wentylacja - przewody wentylacyjne grawitacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku. Wentylację pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć we wspomaganie mechaniczne. Wykonać wentylację grawitacyjną dla wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. ogrzewanie - sala główna ogrzewana jest nagrzewnicą nadmuchową - z istniejącej instalacji. Ogrzewanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego grzejnikami z instalacji grzewczej z kotłem na gaz - instalacja istniejąca. Ciepła woda z kotła dwufunkcyjnego gazowego - instalacja istniejąca oraz z przepływowych urządzeń elektrycznych. Uwaga: w ramach modernizacji wymagana jest przebudowa instalacji zimnej wody, cwu, co, i częściowo armatury, opisano w inst. sanitarnych, przed wykonaniem docieplenia ścian należy wykonać przedłużenie rur doprowadzających powietrze i odprowadzających spaliny z nagrzewnicy gazowej. schody zewnętrzne - wykonanie nowych schodów zewnętrznych tarasowych, odnowienie głównych schodów wejściowych wraz z zadaszeniem, licowanie nawierzchni schodów płytkami antypoślizgowymi - mrozoodpornymi. Cokół murki oporowe schodów wykończyć wyprawą cienkowarstwową żywiczną akrylową mozaikową. instalacja gazowa - należy wymienić skrzynkę gazową na nową. instalacja elektryczna - instalacja elektryczna wymaga modernizacji w zakresie wymiany opraw w kuchni, na scenie, w magazynie, wejściu i sali głównej. Modernizacji podlega również tablica licznikowo- bezpiecznikowa. Z uwagi na dość znaczny stopień zużycia wymianie podlegać będzie część instalacji oświetleniowej przewody, osprzęt i gniazd wtykowych przewody, osprzęt. przed wymianą instalacji oświetleniowej należy zdemontować częściowo a następnie po ułożeniu instalacji zamontować ponownie lub wymienić na nowe płytki podsufitowe. instalacja sanitarna - obiekt należy wyposażyć w instalację: ciepłej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną, zimnej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną, kanalizację sanitarną z rur PVC, biały montaż, pochwyty dla niepełnosprawnych przeniesienie grzejnika co. Zagospodarowanie terenu. W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać parking i utwardzenie nawierzchni o powierzchni: 114,85 m2 , podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej. Układ wg projektu zagospodarowania terenu i opisu technicznego. Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką. Ze względu na to, że roboty będą się odbywały w sąsiedztwie terenu sportowo -rekreacyjnego boisko sportowe i plac zabaw Zamawiający ma następujące wymagania: teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych w taki sposób aby bezpiecznie można było korzystać co najmniej z placu zabaw. UWAGA: załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym i może nie obejmować niektórych robót wymienionych w SIWZ oraz projekcie budowlanym, oferent zobowiązany jest sporządzić własną kalkulacje robót. Szczegółowy przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Białośliwie nr konta: 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty. W dokumenty oferty należy wpiąć kopię, a oryginał złożyć wraz z ofertą np. w kopercie. Wadium, o którym mowa w ppkt a zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt. 24.2. zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: upłynie termin związania ofertą; zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy; Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin ich wnoszenia. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; który został wykluczony z postępowania; którego oferta została odrzucona z innych przyczyn, niż wskazane w pkt. b. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium po ich wykluczeniu z postępowania, lub oferta została odrzucona, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy, lub odrzucenia oferty. W takim przypadku wykonawcy ponownie wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust.3 upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca winien udokumentować, żę posiada uprawnienia do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca winien udokumentować, że wiedzę i doświadczenie.W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych słownie: trzysta tysięcy złotych każda oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym wykonania zamówienia

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót sanitarnych.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że: dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych słownie: trzysta tysięcy złotych, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·        informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·        Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej, że reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji. Informacja o ewentualnym zatrudnieniu podwykonawców robót - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ zaakceptowany projekt umowy - załacznik nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie (pokójnr 9) ul. Dąbrowskiego 16 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie Biuro Obsługi Klienta (sekretariat pokój nr 14) ul. Dąbrowskiego 16 89 -350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie będzie wykonany przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

SIWZ św grabówno projekt (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (205.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 6 umowa (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr7 (3.2MB) Zapisz dokument  
Odpowiedź na pytania (196.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UWAGA- Zmiana Zał. nr 6 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (549kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2013-02-01 13:34:22
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2013-02-01 13:37:40
Ostatnia zmiana:2013-03-07 11:43:23
Ilość wyświetleń:990
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij