- Angelika Krupa - Przewodnicząca Komisji

- Dariusz Kujawski - Wiceprzewodniczący Komisji

- Stanisław Klesa

- Sławomir Jagiełka

- Marian Gapiński

- Magdalena Bator