Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Symbol:
5022

Wydział:
Organizacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r. w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz.1947ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
- Ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. - przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 ze zm.)Opłaty:
Nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
30 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i działalności gospodarczej - Justyna Dziuba, pok. nr 14, tel. 67/2873196 wew. 38

Tryb odwoławczy:
Od decyzji - zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 14 parter


Uwagi:
Organ gminy jest właściwy do wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze gminy lub jego części.
Pozwolenie na zbiórkę może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia.
Za takie cele uważa się cele religijne, państwowe, zdrowotne, kulturalno - społeczne i społeczno - opiekuńcze.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizacyjnym, dla przeprowadzenia określonego celu.
Zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane jedynie przez członków tej instytucji, która pozwolenia otrzymała.
Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:

dobrowolnych wpłat na konto,
zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon,
sprzedaży cegiełek wartościowych,
sprzedaży przedmiotów i usług.
Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Organ, który wydał pozwolenie na zbiórkę, może w każdym czasie kontrolować jej przebieg, w każdym czasie cofnąć pozwolenie jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniami ustawy.
Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania:
do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony,
do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych,
do zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych,
do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.
Dokumenty
  • 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej zawierający następujące informacje:

  • - cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,

  • - formy przeprowadzenia zbiórki,

  • - termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,

  • - obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,

  • - sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,

  • - liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,

  • - przewidywane koszty przeprowadzenie zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

  • 2. Wypis z rejestru sądowego.

  • 3. Statut stowarzyszenia lub organizacji.

  • 4. Akt organizacyjny komitetu powołanego dla przeprowadzenia określonego celu.


Metadane

Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-11-24 13:32:07
Ilość wyświetleń:2210

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij