Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Symbol:


Wydział:
Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zmianami).

Opłaty:
Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Gminy
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie
Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu
51 8937 0007 0000 0404 2000 0009


Termin odpowiedzi:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.


Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy, pokój nr 1, 67 287-31-96

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Uwagi:
Aby uzyskać wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek oraz dołączyć następujące dokumenty, wskazane w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.):
1. oświadczenie o niekaralności;
2. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych niezbędnych do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;
3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP ;
4. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych;
5. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z Rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu:
1. dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2. dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru;
3. w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie dokonują wizytacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w celu ustalenia czy zapewnione są w nim bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
1. Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;
Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
2. Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
" złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;
" nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
" przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.


Dokumenty

Załączniki

Wniosek o wpis do Rejestru (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o nr NIP i REGON (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2012-12-11 14:06:39
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2012-12-11 14:29:44
Ostatnia zmiana:2012-12-11 14:29:45
Ilość wyświetleń:869

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij