Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Miasteczku Krajeńskim - etap II: docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachu

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Miasteczku Krajeńskim - etap II: docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachu

CPV:
45.00.00,00-7 roboty budowlane, 45.32.10.00-3 izolacja cieplna, 45.42.10.00 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45.44.30.00 roboty elewacyjne, 45.26.10.00-4 wykonywanie pokryć oraz konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45.43.10.00-7 układanie płytek, 45.44.21.00-8 roboty murarskie

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
5. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy podobne roboty budowlane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje),
6. wykażą, że do wykonania zamówienia Wykonawcy będą dysponować osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
7. wykażą, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa ubezpieczeniowa w dniu otwarcia ofert powinna być ważna minimum do upływu terminu związania ofertą.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).


Termin realizacji:
do 30 września 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki, pok. nr 2 Urzędu Gminy, tel. 067/287-31-96 wewn. 35, kom. 665-155-032

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie - pokój nr 4, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16

Oferty można składać do:
2009-05-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-05-25 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 2 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie - pokój nr 4, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16

Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
nie wymaga się

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 Umowa (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_2[1] (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_3[1] (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_4[1] (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_5[1] (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_6[1] (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. Nr 7a-kosztorys ofertowy (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.nr7_przedmiar_robot (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.nr8_projekt_budowlany (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Termodernizacja budynku użyteczności publicznej w Miasteczku Kraj. - etap II (770kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2009-04-30 10:35:33
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2009-04-30 10:48:47
Ostatnia zmiana:2009-06-18 11:11:16
Ilość wyświetleń:933

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij