Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Pronsumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-12-2019

Termin składania ofert

07-01-2020

Numer ogłoszenia

1224185

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty należy składać do dnia 07.01.2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Chuchla

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

67 28 73 196 wew. 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym został opisany w pkt. 4 ppkt. 2 Zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w biuletynie zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu nr 615369-N-2019 z dnia 2019-10-28 oraz na stronie Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/?a=6418 .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: teren Gminy Miasteczko Krajeńskie, teren Gminy Szamocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży:

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- konstrukcyjno – budowlanej

Przedmiot zamówienia

Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym został opisany w pkt. 4 ppkt. 2 Zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w biuletynie zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu nr 615369-N-2019 z dnia 2019-10-28 oraz na stronie Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/?a=6418 .

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji robót: do 22 maja 2020 roku.
Uwaga: W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, funkcję inspektora nadzoru należy pełnić do dnia bezusterkowego odbioru robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna), która posiada doświadczenie przy nadzorze montażu co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

- jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana), która posiada doświadczenie przy nadzorze co najmniej jednego budowanego/rozbudowywanego/przebudowywanego obiektu budowlanego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna), która posiada doświadczenie przy nadzorze montażu co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

- jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana), która posiada doświadczenie przy nadzorze co najmniej jednego budowanego/rozbudowywanego/przebudowywanego obiektu budowlanego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz ofertowy
• oświadczenie o uprawnieniach
• wykaz osób
• oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – isnpektor nadzoru robót elektrycznych
• oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – isnpektor nadzoru robót budowlanych
• Oświadczenie RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100 % - najniższa cena brutto

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej. formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Adres

Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

672873419

Fax

672873197

NIP

7642461433

Tytuł projektu

Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin

Numer projektu

RPWP.03.01.01-30-0054/17-00

 

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe_inspektor nadzoru (884.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Załącznik nr 1 -formularz ofertowy z załącznikami (850kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o uprawnieniach (839.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Załącznik nr 3 - wykaz osób (843kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – inspektor nadzoru robót elektrycznych. (839.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadanym doswiadczeniu - inspektor nadzoru robót budowlanych (839.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Załącznik nr 6 - RODO (840.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. Załącznik nr 7 - wzór umowy (873kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje o ogłoszeniu (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytania (617.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp.na pytanie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (341.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Gruszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Gruszczyńska
Data wprowadzenia:2019-12-20 13:10:01
Opublikował:Sylwia Gruszczyńska
Data publikacji:2019-12-20 13:16:00
Ostatnia zmiana:2020-01-08 14:11:13
Ilość wyświetleń:504
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij