Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

<>

W razie awarii wodno-kanalizacyjnej

prosimy dzwonić pod numery tel:

795 132 058

795 132 059

TELEFONY

 

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 67 287 31 96
67 287 34 54

URZĄD STANU CYWILNEGO

67 287 31 96 w.27

Nazwa stanowiska

Nazwisko i imię pracownika

Pokój Nr. Tel. Wew.

                          

 Wójt Gminy

Krzysztof Jacek Oświecimski 

5

wew. 55

Sekretarz, kierownik referatu

 

Anna Chuchla

9

wew. 29

REFERAT ORGANIZACYJNY i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ds. organizacyjnych i oświaty

Monika Zielińska 

1

wew. 27

ds. obsługi Rady gminy, kadr, BHP i ochrony przeciwpożarowej

Karina Migdalczyk

6

wew.25

ds. ewidencji ludności,  dowodów osobistych, działalności gospodarczej

Katarzyna Kopyść

14

wew. 38

ds. organizacyjno-administracyjno-budżetowych

 

Sylwia Gruszczyńska

4

wew. 23,24

ds.  inwestycji, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych

 

 

Informatyk

Adam Michniewicz

10

wew.

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Skarbnik Gminy

Eugenia Jendrzejek

13

wew. 31

główny księgowy Urzędu

Dorota Skibińska

11

wew. 32

ds. księgowości podatkowej, windykacji i dodatków mieszkaniowych

Beata Kiernikowska

12

wew. 33

ds.  wymiaru podatków i opłat lokalnych

Anna Górecka/ zastępstwo Agnieszka Górecka

12

wew. 33

ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych projektów

Joanna Wysocka

11

wew.32

ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT

 

Joanna Czubaszek-Osowska/zastępstwo Agnieszka Sobczyk

 

11

wew. 32

ds. kasy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Karolina Błach/ zastępstwo Kamila Kaszuba-Cieślak

3

wew. 34

REFERAT INFRASTRUKTURY  I ROZWOJU

ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Marta Górka

9

wew. 29

ds. ochrony środowiska

Justyna Rozental

14

wew.40

ds. gospodarki komunalnej i dróg

Andrzej Rzelek

1

wew.30

 

 

 

Kierownik USC

ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

 

Katarzyna Borowska

2

wew. 27

ds. oczyszczalnia ścieków oraz zaopatrzenia gminy w wodę

Andrzej Pawłowski

2

wew. 30

ds. inwestycji i zamówień publicznych

Monika Wala

7

wew. 26