Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

CPV:
66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.


Termin realizacji:
I część: od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r., II część: od 01.12.2011 r. do 30.11.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stafij - Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, tel. (56) 669-05-23, fax (56) 664-47-06, e-mail: Anna.stafij@maximus-broker.pl

Miejsce składania ofert:
pokój Nr 4 - Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2011-08-23 godz: 09:50

Otwarcie ofert:
2011-08-23 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój Nr 1 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16,89-350 Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
I część: A. Cena łączna ubezpieczenia - 10%, B. Wysokość sumy ubezpieczenia - 60%, C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30%;
II część: A. Cena łączna ubezpieczenia - 10%, B. Wysokość świadczeń - 80%, C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 10%.Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
I część zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim.

II część zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
- ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców i teściów
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego
i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (ciężkiej choroby) ubezpieczonego
k) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej
l) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą
m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
n) ubezpieczenie z tytułu pobytu na OIT/ OIOM
o) ubezpieczenie na wypadek rekonwalescencji
p) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego

2. Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego w ilości 90 osoby, następujących jednostek organizacyjnych w Miasteczku Krajeńskim: Urząd Gminy, Gminny Dom Kultury, Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Publiczne Przedszkole.
Zespół Szkól - Publiczne Gimnazjum + Szkoła Podstawowa


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (614kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany do SIWZ (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do SIWZ (557.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - I część zamówienia (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - II część zamówienia (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2011-08-16 14:22:46
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2011-08-16 14:43:11
Ostatnia zmiana:2011-08-30 13:06:42
Ilość wyświetleń:850

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij