Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych, obręb Brzostowo i Wolsko. w gminie Miasteczko Krajeńskie

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Tytuł przetargu:
"Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i Wolsko" w gminie Miasteczko Krajeńskie

CPV:
45.23.32.26-9 - Drogi dojazdowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
e) udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,
f) zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy,
g) wykonają zamówienie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskimi i normami, oraz z należytą starannością.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).


Termin realizacji:
Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Przemysław Ligenza, tel. 67 287 31 96 wewn. 28.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, w Biurze Obsługi Klienta - pokój Nr 14 (parter).

Oferty można składać do:
2013-08-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-08-23 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
23 sierpnia 2013 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pokój Nr 9.

Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
CENA OFERTOWA BRUTTO - 100% wagi
Wartość punktowa ceny będzie wyliczona wg wzoru:
Wartość punktowa = W x (Cmin/Cn)

W - waga kryterium
Cmin - cena minimalna
Cn - cena oferty badanej przy czym 1% = 1 pkt


Wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wad

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Brzostowo i Wolsko (613kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1-projekt umowy (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - formularz oferty (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - oświadczenie z art. 24 Pzp (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - wykaz wykonanych robót (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - oświadczenie nt. zatrudnienia (224.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 przedmiar robót (11.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 8 - zał. graficzny Brzostowo (1.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 - zał. graficzny Wolsko (1.7MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2013-08-08 14:31:18
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2013-08-08 14:49:16
Ostatnia zmiana:2013-08-27 15:14:44
Ilość wyświetleń:689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij